Prima pagina Despre noi Servicii Portofoliu clienti Tarife contabilitate Informatii de contact

 

Serviciile oferite de noi sunt urmatoarele:

Contabilitate: financiara, in partida simpla

Contabiliate financiara

Serviciile de contabilitate financiara sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico - financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul societatii dvs. Serviciile de contabilitate cuprind:

 • Inregistrarea cronologica a documentelor contabile puse la dispozitia noastra in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Inregistrarea, evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii;
 • Inregistrarea, evidenta obiectelor de inventar;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Inregistrarea registrului de banca si casa;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventor; jurnalelor de TVA, si cartea mare;
 • Intocmirea Registrului de evidenta fiscala;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor cu caracter fiscal lunar, trimestrial, anual privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • Reprezentarea si asistarea in fata organelor de control;
 • Obtinerea certificatelor fiscale;
 • Reglarea fisei fiscale la administratia financiara;
 • Asistenta in intocmirea documentelor contabile primare

Contabilitate in partida simpla

Serviciile de contabilitate in partida simpla sunt destinate persoanelor fizice autorizate - cabinete de avocatura si notariat, asociatii de proprietari, cabinete medicale, experti financiari si alte profesii liberale. Serviciile oferite de noi sunt:

 • Inregistrarea registrului pentru incasari si plati conform documentelor primite;
 • Inregistrarea, evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii;
 • Inregistrarea, evidenta obiectelor de inventar;
 • Evidenta clientilor si a furnizorilor;
 • Calcularea impozitului pe profit/venit;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
 • Liste de intretinere, colectare indexuri, repartizare cheltuieli, calcul penalizari, adminstrare fond de rulment/reparatii etc. pentru asociatii de proprietari

Personal - salarizare

Serviciile oferite de noi sunt urmatoarele:

 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmire contracte de munca;
 • Intocmire acte aditionale si reziliere de contracte;
 • Intocmire adeverinte pentru salariati;
 • Inregistrare si transmitere Registru electronic de evidenta a salariatilor;
 • Intocmire state de plata ;
 • Calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
 • Intocmire ordine de plata privind impozitele si contributiile datorate;
 • Intocmire si transmitere declaratia 112 online;
 • Intocmire si depunere fise fiscale anuale.

Consultanta financiara si fiscala

Consultanta financiara

Consultanta financiara, este unul dintre cele mai importante segmente de care trebuie sa tina seama orice conducator al unei unitati, indiferent de domeniul in care activeaza. Simpla vizualizare a unor conturi pe balanta nu inseamna ca se poate concluziona intr-un fel sau altul. Concluziile astfel luate sunt, intr-un procent covarsitor, eronate si conduc, evident la decizii eronate, iar in cele din urma, la rezultate nesatisfacatoare sau dezastruase ale activitatii societatii. Societatea noastra vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii:

 • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
 • Analiza situatiei datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Analiza echilibrului financiar;
 • Analiza rezultatelor intreprinderii;
 • Diagnosticul financiar (rata de rentabilitate);
 • Analiza financiara a contului de rezultate.

Consultanta fiscala

Instabilitatea mediului de afaceri si a legislatiei cu caracter fiscal fac absolut necesara prezenta unui consultant fiscal alaturi de dumneavoastra. Societatea noastra va poate sprijini atat in ceea ce priveste impozitele si taxele datorate de societatea dumneavoastra, cat si in ceea ce priveste obligatiile fiscale pe care le au persoanele fizice. Pentru un bun management al veniturilor dumneavoastra este absolut necesar sa utilizati planuri de taxe care sa va permita plata unor impozite minime in conditii de deplina legalitate.

Serviciile de consultanta fiscala acopera aproape toate aspectele care au un impact fiscal asupra activitatii societatii dumneavoastra. Serviciile oferite de societatea noastra sunt urmatoarele:

 • Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA - sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura de rambursare etc.; impozit pe profit - reguli generale, termene, formularistica; taxe locale etc.)
 • Identificarea taxelor si contributiilor aplicabile afacerii dumneavoastra;
 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente;
 • Optimizarea impozitelor si taxelor de plata